Chladiarina 2016

Testové otázky

Fplyny 2016

Štart
Gratulujeme - dokončili ste Fplyny 2016. Vaše skóre %%SCORE%% z celkového možného %%TOTAL%%. Váš výkon bol hodnotený ako %%RATING%%
Vaše odpovede sú uvedené nižšie.