3277
SIS

Zákon o Slovenskej informačnej službe - S

Tento precvičovací test obsahuje 2 otázky z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 2

1. Príslušník Slovenskej informačnej služby:

2 / 2

2. Slovenská informačná služba je oprávnená v rozsahu svojej pôsobnosti:

Vaše skóre je