TYPY PREUKAZOV SBS

Nižšie nájdete jednotlivé typy preukazov odbornej spôsobilosti SBS s chrakteristikou ich účelu.

Preukaz typu S

5

výkon fyzickej ochrany -strážnik (ochránca)

5

výkon pátrania - detektív

Preukaz typu P

5

výkon fyzickej ochrany -strážnik (ochránca)

5

výkon pátrania - detektív

5

výkon odbornej prípravy - lektor

5

výkon poradenstva - poradca

5

prevádzkovateľ

Preukaz typu CIT

5

výkon fyzickej ochrany -strážnik (ochránca)

5

výkon pátrania - detektív

5

výkon odbornej prípravy - lektor

5

výkon poradenstva - poradca

5

prevádzkovateľ

5

výkon profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou

INFOGRAFIKA