10296
kurz sbs

Základy kriminalistiky - S

Tento precvičovací test obsahuje 13 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 13

1. Kriminalistika je:

2 / 13

2. Stopy delíme na:

3 / 13

3. Podľa Trestného poriadku môže vykonať obhliadku:

4 / 13

4. Odorologickou stopou môže byť osoba

5 / 13

5. Mechanoskopia je:

6 / 13

6. Zdrojom informácií o vonkajších znakoch objektov pri ich opise je:

7 / 13

7. Daktyloskopické stopy sa vyznačujú:

8 / 13

8. Pamäťové stopy:

9 / 13

9. Kriminalistická identifikácia je:

10 / 13

10. Na mieste protiprávnej udalosti zamestnanec poverený výkonom fyzickej ochrany:

11 / 13

11. Plošné stopy vznikajú tým, že:

12 / 13

12. Do kategórie pyrotechnických stôp patrí:

13 / 13

13. Konfrontácia sa vykonáva za účelom:

Vaše skóre je