5210
kurz sbs

Základy kriminalistiky S, P, CIT

Tento precvičovací test obsahuje 17 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 17

1. Konfrontácia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na

2 / 17

2. Rekognícia je špecifická metóda kriminalistického objasňovania, ktorá je založená na tom, že

3 / 17

3. Medzi pyrotechnické stopy nepatria

4 / 17

4. Balistické stopy sú

5 / 17

5. Biologické stopy sú

6 / 17

6. Trasologické stopy sú

7 / 17

7. Medzi mechanoskopické stopy nepatria

8 / 17

8. Daktyloskopické stopy sú

9 / 17

9. Zdrojom informácii o vonkajších znakoch opisovaného objektu je

10 / 17

10. Dĺžka pozorovania, počasie, vzdialenosť pozorovania, osvetlenie a terén na kvantitu a kvalitu pozorovania pracovníka bezpečnostnej služby

11 / 17

11. Opis osoby slúži na

12 / 17

12. Kriminalistická dokumentácia slúži

13 / 17

13. Stopy na mieste činu pracovník súkromnej bezpečnostnej služby

14 / 17

14. Kriminalistická identifikácia je proces

15 / 17

15. Kriminalistika je samostatná veda, ktorá skúma

16 / 17

16. Medzi materiálne stopy patria

17 / 17

17. Medzi pamäťové stopy patria

Vaše skóre je