10169
kurz SBS S

Zákon o obecnej polícii - S

Tento precvičovací test obsahuje 8 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 10

1. Obecná polícia:

2 / 10

2. Medzi základné úlohy obecnej polície nepatrí:

3 / 10

3. Príslušník obecnej polície je pri plnení úloh:

4 / 10

4. Príslušník obecnej polície je pri plnení úloh oprávnený:

5 / 10

5. Príslušník obecnej polície:

6 / 10

6. Pri zabránení výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok je príslušník obecnej polície oprávnený použiť:

7 / 10

7. Použiť zbraň:

8 / 10

8. Príslušník obecnej polície preukazuje príslušnosť k obecnej polícii:

9 / 10

9. Objasňovanie priestupkov obecná polícia:

10 / 10

10. Príslušník obecnej polície pri plnení úloh:

Vaše skóre je