4504
kurz SBS S

Zákon o obecnej polícii S, P, CIT

Tento precvičovací test obsahuje 12 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 12

1. Príslušník obecnej polície použiť putá

2 / 12

2. Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok príslušník obecnej polície

3 / 12

3. Vyzvať osobu poverenú výkonom fyzickej ochrany, aby preukázala svoju totožnosť, príslušník obecnej polície

4 / 12

4. Vozidlá súkromných bezpečnostných služieb príslušníci obecnej polície zastavovať

5 / 12

5. Prevádzkovateľa súkromnej bezpečnostnej služby alebo zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby príslušník obecnej polície

6 / 12

6. Príslušník obecnej polície môže osobe poverenej výkonom fyzickej ochrany uložiť v blokovom konaní pokutu za spáchanie priestupku na úseku verejného poriadku

7 / 12

7. Ak bol spáchaný trestný čin, príslušník obecnej polície

8 / 12

8. Príslušník obecnej polície

9 / 12

9. Objasňovanie priestupkov obecná polícia

10 / 12

10. Obecná polícia úlohy vyplývajúce z rozhodnutí starostu obce

11 / 12

11. Obecnú políciu zriaďuje

12 / 12

12. Obecná polícia je

Vaše skóre je