9022
Policajný zbor kurz SBS

Zákon o Policajnom zbore - S

Tento precvičovací test obsahuje 16 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 16

1. Pri vykonávaní služobnej činnosti je príslušník Policajného zboru:

2 / 16

2. Príslušník Policajného zboru:

3 / 16

3. Pri vykonávaní služobného zákroku je príslušník Policajného zboru:

4 / 16

4. Príslušník Policajného zboru:

5 / 16

5. Všetkými spôsobmi, ktorými príslušník Policajného zboru preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru sú:

6 / 16

6. Pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobu, alebo ak je o to pri služobnom zákroku požiadaný:

7 / 16

7. Príslušník Policajného zboru v občianskom odeve:

8 / 16

8. Pri preukazovaní príslušnosti k Policajnému zboru:

9 / 16

9. V prípade potreby príslušník Policajného zboru:

10 / 16

10. V prípade potreby príslušník Policajného zboru:

11 / 16

11. Od osoby, ktorá môže prispieť k objasňovaniu skutočnosti dôležitej na odhalenie trestného činu a na zistenie jeho páchateľa:

12 / 16

12. Ak osoba vyzvaná na preukázanie svojej totožnosti dokladom totožnosti:

13 / 16

13. Príslušník Policajného zboru je oprávnený zaistiť osobu:

14 / 16

14. Na vykonanie potrebných úkonov:

15 / 16

15. U osoby proti ktorej príslušník Policajného zboru vykonáva služobný zákrok:

16 / 16

16. Pri pátraní po páchateľoch úmyselných trestných činov, hľadaných osobách, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných a psychotropných látkach a jedoch alebo po veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti, prípadne súvisiacich s trestnou činnosťou:

Vaše skóre je