3202
kurz sbs

Poskytovanie prvej pomoci S, P, CIT

Tento precvičovací test obsahuje 34 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 34

1. Krv rytmicky strieka a má jasnočervenú farbu pri

2 / 34

2. Pád z výšky je, ak postihnutý spadne z výšky

3 / 34

3. Pri poranení sánky prvú pomoc poskytujeme tak, že

4 / 34

4. Pri krvácaní z nosa postihnutému

5 / 34

5. Tlakový obväz

6 / 34

6. Pri otrave plynmi prvú pomoc poskytujeme tak, že postihnutého

7 / 34

7. Pri epileptickom záchvate

8 / 34

8. Pri tepnovom krvácaní krv

9 / 34

9. Jedným z prvých príznakov smrti je

10 / 34

10. Pri krvácaní z ucha spôsobeného cudzím telesom raneného

11 / 34

11. Pri veľkej strate krvi

12 / 34

12. Prvú pomoc treba poskytovať dovtedy, kým

13 / 34

13. Pulz sa zisťuje

14 / 34

14. Pri vlásočnicovom krvácaní krv

15 / 34

15. Otras mozgu sa prejavuje

16 / 34

16. Pri prehriatí organizmu a slnečnom úpale

17 / 34

17. Otvorenú zlomeninu ošetríme tak, že

18 / 34

18. Keď krváca väčšia tepna

19 / 34

19. Rany pri poskytovaní prvej pomoci

20 / 34

20. Pri požití žieraviny

21 / 34

21. Popáleniny ošetríme tak, že na ne dáme

22 / 34

22. Prvú pomoc pri krvácaní z tráviaceho ústrojenstva poskytneme tak, že osobu

23 / 34

23. Šaty prilepené na koži pri popáleninách

24 / 34

24. Včas poskytnutá prvá pomoc má za cieľ

25 / 34

25. Medzi zásady prvej pomoci nepatrí

26 / 34

26. Osobe s vnútorným krvácaním

27 / 34

27. Dieťaťu pri poskytovaní umelého dýchania treba

28 / 34

28. Keď sa poskytuje umelé dýchanie dospelej osobe treba

29 / 34

29. Topiaca osoba sa pri zachraňovaní vynáša z vody

30 / 34

30. Ak bol úraz spôsobený elektrickým prúdom, v prvom rade treba

31 / 34

31. Za zabezpečenie lekárskej prvej pomoci pri usporadúvaní masových podujatí zodpovedá

32 / 34

32. Pri organizovaní masových podujatí musí

33 / 34

33. Pri poskytovaní prvej pomoci treba konať

34 / 34

34. Pri masových podujatiach dobrovoľník Červeného kríža

Vaše skóre je