3993
kurz sbs

Poskytovanie prvej pomoci S, P, CIT

Tento precvičovací test obsahuje 34 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

You need to add questions

Vaše skóre je