3049

Praktické otázky SBS typ S2

Tento precvičovací test obsahuje 25 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 25

1. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone stráženia v chránenom objekte na strážnom stanovisku ste pristihli osobu pri pokuse o neoprávnený výstup. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

2 / 25

2. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone stráženia na strážnom stanovisku chce do chráneného objektu vstúpiť jeho zamestnanec. Pre zamestnancov chráneného objektu platí zákaz vstupu pod vplyvom alkoholu. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

3 / 25

3. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone stráženia na strážnom stanovisku chce do chráneného objektu vstúpiť jeho zamestnanec. Pre zamestnancov chráneného objektu platí zákaz vstupu pod vplyvom alkoholu. U tohto zamestnanca bolo zistené, že nie je pod vplyvom alkoholu. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

4 / 25

4. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone stráženia na strážnom stanovisku chce do chráneného objektu vstúpiť jeho zamestnanec. Pre zamestnancov chráneného objektu platí zákaz vstupu pod vplyvom alkoholu. U tohto zamestnanca bolo zistené, že je pod vplyvom alkoholu. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

5 / 25

5. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone obchôdzky ste spozorovali v chránenom objekte nepovolanú osobu. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

6 / 25

6. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone obchôdzky ste spozorovali v chránenom objekte nepovolanú osobu. Aké máte v tejto situácii oprávnenie podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

7 / 25

7. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri výkone kontroly činnosti, ste boli požiadaní príslušníkom Policajného zboru o poskytnutie súčinnosti. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

8 / 25

8. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní služby na strážnom stanovisku pri vchode chráneného objektu areálu dopravného podniku chce osoba vykonávajúca štátny požiarny dozor vstúpiť do tohto areálu. Aký je v tejto situácii  správny postup?

9 / 25

9. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri obchôdzke chráneného objektu ste spozorovali, že osoba úmyselne rozbila sklenenú výplň okna chráneného objektu. Táto osoba podľa zákona o súkromnej bezpečnosti:

10 / 25

10. Ste osoba poverená výkonom pátrania. Pri hľadaní odcudzeného motorového vozidla v hodnote 19.990 EUR ste v podzemných garážach našli toto odcudzené motorové vozidlo.Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

11 / 25

11. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri obchôdzke v chránenom objekte ste spozorovali otvorené dvere na jednej z kancelárií so zjavne vylomeným zámkom na týchto dverách. Po nahliadnutí do tejto kancelárie ste zistili, že sú v nej porozhadzované predmety a na stole chýba výpočtová technika. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

12 / 25

12. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri obchôdzke v chránenom objekte areálu budov skladov ste spozorovali otvorené dvere na jednej z budov so zjavne vylomeným zámkom na týchto dverách. Po nahliadnutí do miestnosti je zjavné, že z nej bol odcudzený tovar. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

13 / 25

13. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri strážení v chránenom objekte došlo k usmrteniu osoby v súvislosti s výkonom jej pracovnej činnosti. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

14 / 25

14. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri obchôdzke v chránenom objekte budovy skladu žieravín ste zistili, že z jednej z nádob uniká väčšie množstvo žieraviny na zem. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

15 / 25

15. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní stráženia chráneného objektu hokejového štadióna počas športového podujatia ste na strážnom stanovisku jedného z vchodov do štadióna. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

16 / 25

16. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní stráženia viacerých chránených objektov v meste ste boli vyslaní na preverenie signálu poplachového systému jedného z chránených objektov. Aký je v tejto situácii správny postup podľa zákona o súkromnej bezpečnosti?

17 / 25

17. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní stráženia chráneného objektu administratívnej budovy ste spozorovali požiar v jednej z kancelárií. Ako môžete v tejto situácii postupovať?

18 / 25

18. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní obchôdzky v chránenom objekte skladu s výpočtovou technikou ste spozorovali, že tento sklad zatápa unikajúca voda. Ako môžete v tejto situácii postupovať?

19 / 25

19. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní obchôdzky v chránenom objekte budovy firmy na výrobu nábytku ste zistili, že v jednej z miestností uniká plyn. Ako môžete v tejto situácii postupovať?

20 / 25

20. Ste osoba poverená výkonom pátrania. Pri vykonávaní hľadania nezvestnej osoby ste v lese neďaleko obce, v ktorej má táto osoba trvalý pobyt spozorovali, že na túto osobu útočí agresívne zviera. Ako môžete v tejto situácii postupovať?

21 / 25

21. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní stráženia v chránenom objekte obchodného domu na Vás útočí jeden zo zákazníkov. Ako môžete v tejto situácii postupovať?

22 / 25

22. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní ochrany osoby niekto zaútočí na Vami chránenú osobu. Ako môžete v tejto situácii postupovať?

23 / 25

23. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní stráženia v chránenom objekte predajne elektrospotrebičov neznáma osoba odcudzila televízor v hodnote 366 EUR. Ako môžete v tejto situácii konať?

24 / 25

24. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Pri vykonávaní stráženia v chránenom objekte predajne elektrospotrebičov osoba odcudzila mobilný telefón v hodnote 256 EUR. Ako môžete v tejto situácii konať?

25 / 25

25. Ste osoba poverená výkonom fyzickej ochrany. Nastupujete do nočnej služby, ktorá začne o 19:00 hod. Kto a kedy vyplní povinné údaje v evidencii služieb?

Vaše skóre je