11787
Zákon o priestupkoch

Zákon o priestupkoch - S

Tento precvičovací test obsahuje 10 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 10

1. Priestupky prejednáva:

2 / 10

2. Priestupky sú upravené

3 / 10

3. Priestupkom je:

4 / 10

4. Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia:

5 / 10

5. Na zodpovednosť za priestupok:

6 / 10

6. Za priestupok:

7 / 10

7. Za priestupok možno uložiť tieto sankcie:

8 / 10

8. Pokarhanie nemožno uložiť spolu s:

9 / 10

9. Priestupok nemožno prejednať:

10 / 10

10. Za priestupok možno uložiť tieto ochranné opatrenia:

Vaše skóre je