TEST SBS TYP S

Cvičný test na skúšku odbornej spôsobilosti typu S

Test SBS typ S

Na úspešné zvládnutie písomného testu skúšky typu S je potrebné získať najmenej 80 % bodov z najvyššieho počtu bodov. Maximálny počet bodov je 50 bodov. Minimálna hranica na hodnotenie VYHOVEL je 40 bodov. Správne odpovede a výsledok Vám budú zobrazené na konci testu po označení všetkých odpovedí.
Štart
Práve ste ukončili Test SBS typ S. Odpovedali ste správne na %%SCORE%% otázok z %%TOTAL%%. Percentuálne hodnotenie správnych odpovedí %%PERCENTAGE%%. Vaše hodnotenie  %%RATING%%
Vaše odpovede sú uvedené nižšie.