10382
ústava SR kurzy SBS

Základy právneho poriadku Slovenskej republiky, Ústava Slovenskej republiky a právna úprava ľudských práv a slobôd - S

Tento precvičovací test obsahuje 12 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 12

1. Podľa Ústavy Slovenskej republiky:

2 / 12

2. Štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú:

3 / 12

3. Základné práva o slobody:

4 / 12

4. Tomu kto uplatňuje svoje základné práva a slobody:

5 / 12

5. Povinnosti možno ukladať:

6 / 12

6. Každý má právo:

7 / 12

7. Každý občan má právo:

8 / 12

8. Každý má právo vyjadrovať svoje názory týmito spôsobmi:

9 / 12

9. Právo slobodne sa združovať:

10 / 12

10. Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje:

11 / 12

11. Každý:

12 / 12

12. Každý sa môže domáhať:

Vaše skóre je