9827
kurz sbs S

Zákon o vojenskej polícii - S

Tento precvičovací test obsahuje 5 otázok z hore uvedenej témy. Všetky otázky sú súčasťou skúšobných testov.

1 / 5

1. Pôsobnosť Vojenskej polície sa vzťahuje:

2 / 5

2. Oprávnenie požadovať potrebné informácie:

3 / 5

3. Vojenský policajt je oprávnený:

4 / 5

4. Pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky:

5 / 5

5. V záujme zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu sa:

Vaše skóre je